Мирчев, Михаил.

   Социална диференциация в годините на Прехода и
   Кризата (1990-2008, 2008-2012)


   В „Изследвания по история на социализма в България.
   Преходът – II
”. Том 4.

   Център за исторически и политологически изследвания,
   София, 2013, с. 338-407.
   ISBN 978-954-2982-03-6.

   Подаден вариант за публикуване вижте тук
Виж подробно


   Мирчев Михаил.

   20 години Преход: да се смеем ли, да
   плачем ли?

   В сп. "Понеделник", бр. 3/4, София, 2010.

   По-конкретно става дума за:
   - Прагматизма на "стратегическата
      инициатива";

   - Сбърканата формула на
      общественото инженерство;

   - Моралната цена на общественото
      инженерство;

   - Революция или реставрация,
      контрареволюция или…;

   - Кога завършва Преходът?

   Оригинално издание: www.ponedelnik.bg

Мирчев, Михаил. НОВАТА КЛАСОВА СТРУКТУРА НА
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД ПРЕХОДА

в сп. "Понеделник", бр. 5/6, София, 2008
 
Мирчев, Михаил. ДВЕ НОВИ КЛАСИ В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
СЛЕД ПРЕХОДА (В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ)

в сп. "Понеделник", бр. 7/8, София, 2008
 
Мирчев, Михаил. ПОЛЮСИТЕ В СОЦИАЛНАТА СТРАТИФИКАЦИЯ И
РИСКЪТ ОТ ИЗБУХВАЩА ОБЩЕСТВЕНА КОНФЛИКТНОСТ

в "Социална стратификация и социални конфликти в съвременна България",
Фонд "Фридрих Еберт" и "Солидарно общество", София, 2008, с. 61-75.
 
Мирчев, Михаил. РЯЗКО РАЗСЛОЯВАНЕ. ИЗМЕРЕНИЯТА НА БЕДНОСТТА (в българското общество след 1989)
В: „Текстове. Социологически...". Изд. М-8-М, С., 2003, с. 394-409.
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ