Интервю с Михаил Мирчев.


   В: „Социологията в България през погледа на
   поколенията
”.


   ПЕНСОФТ, София, 2012. Стр. 267-276.
   ISBN 978-954-642-648-2.
Виж подробно

Текст за студентите от УНСС, Октомври 2010
МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕСИ
Извадка от Икономическа социология, 2005, стр. 401-421

Мирчев, Михаил. СОЦИОЛОГИЧЕСКА СТРУКТУРА
НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

март 2009
 
проф. Тилкиджиев, Николай. КАК Е ВЪЗМОЖНА ОБЩОПРИЕТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА
СОЦИАЛНИТЕ КЛАСИ, ГРУПИ И КАТЕГОРИИ?

в "Светове в социологията"
Издателство на СУ, София, 2006, стр. 153-173.
 
Мирчев, Михаил. "ТРЕТАТА ВЪЛНА" (Алвин Тофлър, 1980) Реферативно представяне на книгата
10 май 2008
 
Мирчев, Михаил. СОЦИОЛОГИЯТА ЗА И В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
БСУ, ноември 2004
 
Мирчев, Михаил. ПОКАНА ЗА СОЦИОЛОГИЯ. Каква е и защо ни е потребна
социологията днес
.
в "Текстове 2. Покана за социология"
Изд. "М-8-М", София, 2005, стр. 9-28.
 
Мирчев, Михаил. СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА И СОЦИАЛНАТА АКТИВНОСТ.
в "Текстове 2. Покана за социология"
Изд. "М-8-М", София, 2005, стр. 315-348.
 
Мирчев, Михаил. СИСТЕМНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПРОМЯНА. Социологически критерии.
в "Текстове 2. Покана за социология"
Изд. "М-8-М", София, 2005, стр. 349-368.
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ