Схема: КК-ЧК. Културен и комплексен - ЧОВЕШКИ капитал
 

  Графика: САМОоценка за равнището на ДОХОДИТЕ на
                                          домакинството - в сравнение с останалите в България, за                                           2007 и ретроспективно за преди 15 години (1992)

 
  Графика: ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (HUMAN CAPITAL): социологическа                                           структура 3 по 3
 
  Графика: ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (HUMAN CAPITAL) социологическа                                           структура 3 по 3: Обществен статус
 
  Графика: ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ: СТАТУСЕН капитал - на отделните                                           индивиди, на семействата и групите, на общностите и                                           нацията, на населението като цяло и държавата
 
  Графика: ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (HUMAN CAPITAL) социологическа                                           структура 3 по 3: ЗДРАВЕ и дееспособност
 
  Графика: ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (HUMAN CAPITAL): СУБЕКТЕН капитал -                                           обществено ЗДРАВЕ и дееспособност
 
  Графика: ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (HUMAN CAPITAL) социологическа                                           структура: ИДЕНТИЧНОСТ и ИНТЕГРАЦИЯ
 
  Графика: ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ социална ИДЕНТИЧНОСТ И                                           институционална ИНТЕГРАЦИЯ
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ