Мирчев, Михаил.

   „Български етнически модел’1989-2017”: Идеологема и
   реалност, утопия и антиутопия.


   В Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Георги Янков
   „Интердисциплинарни изследвания”.

   Университет за национално и световно стопанство, 2017 г.,
   с. 97-128.
   ISSN 978-954-644-970-2.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Вълната от „бежанци” през балканите
   към центъра на Европа:
   цивилизационна заплаха и риск за България


   В: „Политологията пред глобалните и националните
   предизвикателства в началото на ХХІ век
“.

   Сборник от Юбилейна международна конференция по повод на
   25 години от създаването на катедра „Политология” в УНСС,
   23-24.11.2015.

   Издателски комплекс – УНСС, София, 2016. Стр. 348.
   ISBN 978-954-644-874-7.
Виж подробно


   Мирчев, Михаил.

   Български етнически модел: социален и
   цивилизационен резултат.


   В „Българският етнически модел. Политическа    митологема или проблемна реалност?”. Книгата включва    доклади, изнесени на научно-теоретическа конференция,    посветена на същата тема, състояла се на 15.04.20111 г. в    София.

   Издателство „Авангард Прима”, София, 2011, с. 206-240.
   ISBN 978-954-323-866-8.
Виж подробно
СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ