Михайлова, Катя. Телевизията за деца между пазарната логика и обществената мисия. Изд. „М-8-М”, София, 2011. Стр. 336. ISBN 978-954-8177-52-8.КОРИЦА


СЪДЪРЖАНИЕ
 
ОСНОВНИ ФИГУРИ
 
ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 АНОТАЦИЯ
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 
РЕЦЕНЗИИ И ПРЕДСТАВЯНИЯ
 За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ