Мирчев, Михаил. Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводство на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България. Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.КОРИЦА
 
ПОСВЕЩЕНИЕ
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
ОСНОВНИ СХЕМИ, ГРАФИКИ И ТАБЛИЦИ
 
ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ (ИНДЕКС)
 
АНОТАЦИЯ
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ
 
ГЛАВИ ОТ КНИГАТА

Глава 1.

Възпроизводство на населението. Социологическата перспектива
Глава 3.Демографският проблем. Привидности и реалност
Глава 4.Кумулативните фактори. Основни и допълнителни
Глава 6.Кризата и рискът от катастрофа. Рискът за държавата

Глава 5.Продължаващата емиграция. Опит за демографско самоубийство

Глава 11.Трудово-производително разслояване. Двете нови класи
Глава 12.Понятието „Човешки капитал”
Глава 13.Социологическа структура на човешкия капитал

Глава 15.Цивилизационно разслояване. Конфликтност и включване
Глава 16.Етно-народностни общности. Разслояване и социална перспектива
Глава 17.Мисия на демографската стратегия. Население или нация?За закупуване и поръчки по пощата:
(02) 443 55 54, (+359) 887 785 132
или с писмо на адрес: София 1172, П.К. 19
e-mail: assa-m@assa-m.com
При закупуване директно от офиса се ползва намаление – 25%.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ