АНОТАЦИЯ
 

     Млада наука за изкуствата започна от прагматичния въпрос: къде да публикуваме първите си опити в науката за изкуство? Докторантите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, випуск 2010, отговориха: тук и заедно създадохме тази „старомодна” хартиена платформа, чието второ издание е пред вас. Авторите в Млада наука ‘2010 отговориха на въпросите: кой, какво, къде, кога и как изследва?
     Настоящите автори бяха предизвикани да усъвършенстват скицата на Млада наука за изкуствата, да детайлизират параметрите й, да формулират по-ясно проблемите, и преди всичко – да изчистват структурата на своя анализ в рамките на конкретния обект и предмет. За част от тях Млада наука за изкуствата е първо огледало, в което виждат творчеството си. Други вече са събрали опитност и преминават към хабилитация. Трети са авторите „запазена марка” на Млада наука за изкуствата – колегите, които споделиха творчеството си и в първото ни издание.
     Целта на тази колекция е не само да кажем какво е Млада наука за изкуствата, но постепенно да изграждаме вътрешната й структура, да я позиционираме в пъстрото поле между науката и изкуството, между зрелостта на утвърденото познание и виталността на младостта. Важно за нас е да възприемаме науката за изкуството не е само конкретен анализ и атрактивен емпиризъм, а и като синтез, чрез който се очертава някаква цялост и същност, не само като пасивно отразяване и описване на артефакти, а и като съзидателна активност за осмисляне на изкуството и науката за него.СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ